W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zespół placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zespół placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:
- brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
- dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
- brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Logonet ul. Piotrowska

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Mirosława Łukowiak. Kontakt: zlobek@zlobek.trzebnica.pl, tel. 71 736 03 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zespół placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica odpowiada Mirosława Łukowiak, zlobek@zlobek.trzebnica.pl, tel.71 736 03 80.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

 Do żłobka prowadzi wejście od strony ulicy 3 Maja. Placówka znajduje się na parterze budynku Gminnego Żłobka i Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy. W budynku znajdują się dodatkowe wejścia, które służą jako wyjścia ewakuacyjne.
Żłobek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek posiada rozwiązanie architektoniczne. Budynek zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.
Do Klubów Dziecięcych w Ligocie i Księginicach zapewnia się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Oba budynki są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami: szerokie drzwi, wyjścia ewakuacyjne oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Zarówno przy budynku żłobka jak i Klubów Dziecięcych zapewniono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Personel Zespołu placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych jest przeszkolony i udziela pomocy osobom niepełnosprawnym.
W Zespole placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor Zespołu.

Aplikacje mobilne

Jednostka posiada aplikację mobilną.